Vítejte v místech Cimrmanova kšaftu


Roku 1892 šel tehdejším rakousko-uherským mocnářstvím mladý a velice plodný vlastenec Jára Cimrman, jenž zanechal stopy snad na všem, čehož se dotknul.
  A jeho kroky vedly, dle genetického průzkumu, který provedl náš kolektiv, i kolem Třešňových polí, což byl starší název pro naše obce.

 

Drazí virtuální poutníci....

 

V těchto místech naleznete informace o přetrvávajícím vlivu mistra Járy da Cimrmana, zejména se zde zaměříme na jeho "moravské období".
Budeme vás provázet po spletitých hlediscích dnešní společnosti z hlediska mistrova nehynoucího odkazu.

Cimrmaneto

Cimrmaneto jest literárním útvarem, jenž využívá nadčasovosti ducha mistra
Járy da Cimrmana k poučení v časech budoucích.
 

Jára Cimrman, největší světový sběratel pohádek

 

Pohádka je literárním žánrem, jenž bez rozdílu zasahuje napříč společností. Největším sběratelem pohádek byl shodou okolností právě Jára Cimrman.
    Z jediného dochovaného výtisku sbírky pohádek, jenž napsala právě mistrova ruka, Vám nyní další takovou pohádku přinášíme. 

 

 

 Cimrgram je krátké poselství, původně určené pro osoby s malým paměťovým „kvocientem“. Dnes tedy i pro Vás.

Cimrgramy

Anketa

Líbí se vám "Cimrmani"

Ano (759)
Jo (238)

Celkový počet hlasů: 997

Novinky

09.10.2011 17:54
Poldova pašije je textem, který byl nalezen v pozůstalosti vdovy po Josefu Hafánkovi, bývalém Kirschfeldském písaři. Mistr Jára v něm epickou formou ztvárnil příběh jednoho či dvou lidskýho osudů.
05.10.2011 18:02
Dlouhý čas zabrala rekonstrukce Cimrmanovy balady Břídilova árie. Doslova z jednotlivých vláken papyru jsme ji pro Vás znovuzrodili. Cimrman ji totiž uschoval v podpatku holínek sedláka Plevelníka, aby (jak sám mistr poznamenal) také Plevelník poznal, kde ho tlačí bota.
26.05.2011 05:27
 Jarní tání v korytě potoka odhalilo mistrovo Stařečkovo requiem.
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
Veškerá podobnost se skutečností je "čistě náhodná". Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. www.cimrmanuvksaft.cz