Cimrmanovy balady

Tento oddíl jsa vytvořen pro díla, jenž nejsou typickým cimrmanetem, ale svou trudnější povahou nutí k zamyšlení.

 

Kde domov můj

Hasičský epitaf 

Tragedie Pavlova

Břídilova árie

Poldova pašije

Kirschfeldský hypokrit

Hnutí Anarchistovo

Veškerá podobnost se skutečností je "čistě náhodná". Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. www.cimrmanuvksaft.cz